Gerb

НОВИНИ

 
25 Feb 2022

На основание чл.10, във връзка с чл.9, т.1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции,  чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето,  във връзка Решение   № 826/25.11.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид значителното подобрение на епидемичната обстановка в област Смолян и преминаване в етап II по Националния план за справяне с пандемията, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решение на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 24.02.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Отменям Заповед № 01-24/28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-37/17.02.2022 г.  на Директора на РЗИ Смолян, считано от 26.02.2022 г.

 
17 Feb 2022

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение №72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение  №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид сериозната  епидемична обстановка на територията на област Смолян - достигната 14-дневна заболеваемост от COVID – 19 -  1080 на 100 хил. население, над 70% заетост на интензивните легла, позициониране в етап III по Националния план за справяне с пандемията и повишен здравния риск, с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решения на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 16.02.2022г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям Заповед № РД-01-24/28.01.2022 г. на директора на РЗИ Смолян, както следва:

1.Пункт I, т. 4 се изменя така:

 „4.  Въвежда се  нов режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Смолян за периода 21 февруари  до  04 март 2022 г.: 

4.1. Продължават  присъствено  да се обучават учениците от I до IV клас и извършват индивидуалните терапевтични сесии на деца със специални образователни потребности, при спазване на противоепидемичните мерки.

 
17 Feb 2022

В сила от 31.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-37/17.02.2022 г., в сила от 21.02.2022 г.

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение  № 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на област Смолян, достигната 14-дневна заболеваемост от COVID –19, навлизане в етап III по Националния план за справяне с пандемията и повишаване на здравния риск, с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решения на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 27.01.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждам допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян, считано от 31.01.2022 г.:

1. Ограничава  се  до 50%  капацитет /работна площ /брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения и при спазване на подхода със „Зелен сертификат“. 

2. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22,00 часа в питейните и нощни заведения.

 
08 Feb 2022

РЗИ-Смолян ежегодно организира разнообразни кампании, насочени към превенция на безопасно сексуално поведение сред младите хора на областта. По повод 14 февруари, здравната инспекция обявява конкурс за мото сред младежите от училищата в областта. То трябва да е насочено към превенция на сексуално предаваните болести и безопасното сексуално поведение, да  провокира размисъл по темата и да отправя послание за отговорност към здравето.  Право на участие имат всички ученици от 8-ми до 10-ти клас в област Смолян. Представените предложения ще бъдат оценявани от комисия за оригиналност, а победителите ще получат атрактивни награди, осигурени от фирма „Биомилк  Борино ЕООД“.

 
28 Jan 2022

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение No 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на област Смолян, достигната 14-дневна заболеваемост от COVID – 19 - 1631 на 100 хил. население, навлизане в етап III по Националния план за справяне с пандемията и повишаване на здравния риск, с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решения на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 27.01.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... Следваща >>