Gerb

НОВИНИ

 
17 Feb 2022

В сила от 31.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-37/17.02.2022 г., в сила от 21.02.2022 г.

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение  № 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на област Смолян, достигната 14-дневна заболеваемост от COVID –19, навлизане в етап III по Националния план за справяне с пандемията и повишаване на здравния риск, с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решения на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 27.01.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждам допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян, считано от 31.01.2022 г.:

1. Ограничава  се  до 50%  капацитет /работна площ /брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения и при спазване на подхода със „Зелен сертификат“. 

2. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22,00 часа в питейните и нощни заведения.

 
08 Feb 2022

РЗИ-Смолян ежегодно организира разнообразни кампании, насочени към превенция на безопасно сексуално поведение сред младите хора на областта. По повод 14 февруари, здравната инспекция обявява конкурс за мото сред младежите от училищата в областта. То трябва да е насочено към превенция на сексуално предаваните болести и безопасното сексуално поведение, да  провокира размисъл по темата и да отправя послание за отговорност към здравето.  Право на участие имат всички ученици от 8-ми до 10-ти клас в област Смолян. Представените предложения ще бъдат оценявани от комисия за оригиналност, а победителите ще получат атрактивни награди, осигурени от фирма „Биомилк  Борино ЕООД“.

 
28 Jan 2022

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение No 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на област Смолян, достигната 14-дневна заболеваемост от COVID – 19 - 1631 на 100 хил. население, навлизане в етап III по Националния план за справяне с пандемията и повишаване на здравния риск, с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решения на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 27.01.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

 
21 Jan 2022

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението  на  COVID-19,  РЗИ-Смолян  следва  да  закупи  бързи  антигенни тестове, които да се използват за първоначална диагностика на лица със съмнение за коронавирусна инфекция от ЦСМП, в триажни отделения, COVID зони и други лечебни заведения, както и за изпълнение на въведеното изискване за тестване на не по-малко от

5% от влизащите лица от държави от оранжеви и червени зони с бърз антигенен тест.

1.  Предмет  на  доставката: бързи  антигенни  тестове  за  провеждане  на  изследване  за

SARS-CoV-2.

2. Общо необходимо количество: Всеки участник може да оферира различни количества тестове в зависимост от възможността си да извърши доставка в посочения срок. Няма ограничение по отношение на минимално количество тестове, което всеки участник може да оферира.

Максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага за осъществяване на дейността, предмет на настоящата покана е 180 000 лева (сто и осемдесет хиляди лева)  с ДДС.

 
21 Jan 2022

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение No 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на област Смолян - 14-дневна заболеваемост от COVID – 19  - 1 030  на 100 000 население,   смъртност - 22,6 на 100 000 население, заетост на интензивните легла - 36,3 %,  с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния щаб за противодействие на  разпространението на  COVID – 19 в област Смолян от 19.01.2021 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Следваща >>