Gerb

НОВИНИ

 
10 May 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 17.04.2023 г. – 30.04.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 17.04.2023 г. – 30.04.2023 г. – 9 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 9 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
09 May 2023

От 2002 г. под егидата на СЗО ежегодно отбелязваме 10 май като ден, посветен на насърчаването на движението за здраве. По този повод на 10 май по инициатива на РЗИ във фитнес зали в Смолян, Чепеларе, Неделино и Златоград (виж списъка по-долу) гимназистите ще имат възможност да  спортуват за половин такса във времето от 14:00 ч. до 16:00 ч.

На 18 май в района пред Община Смолян ще се проведе ученически крос под надслов „Движението е живот“,  организиран от здравната инспекция и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В състезанието младежите и девойките от горен курс ще се борят за шест комплекта медали и множество предметни награди, промотиращи активния начин на живот за забавление и здраве.

 
26 Apr 2023

Европейската имунизационна седмица е отбелязана за пръв път през 2005 г. От тогава до сега, всяка последна седмица на месец април, в рамките на тази инициатива Световна здравна организация и местни партньори в областта на общественото здравеопазване с общи усилия повишават информираността относно имунизациите, предпазването от ваксинопредотвратими болести и защита на живота.

През 2023 г. Европейската имунизационна седмица се провежда под мотото: „Всяка доза има значение“ и е насочена към необходимостта от подобряване на ваксинационния обхват поради отчетения спад в имунизациите по време на пандемията от COVID-19.

 
20 Apr 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.04.2023 г. – 16.04.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Оряховец, община Баните. Причина – повишена мътност, поради проливни дъждове. Режимът е краткотраен. Към момента е възстановено водоподаването).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.04.2023 г. – 16.04.2023 г. – 11 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 10 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 1 проба не отговаря по микробиологични показатели от с. Дебеляново. РЗИ – Смолян издаде предписание до ведомството, експлоатиращо водоснабдителните съоръжения и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземе контролна проба вода.
 
13 Apr 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 16.03.2023 г. – 31.03.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.03.2023 г. – 31.03.2023 г. – 4 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 4 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... Следваща >>