Gerb

НОВИНИ

 
26 May 2022
 1. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. и е  с адресна регистрация в област Смолян, следва да изпрати или предостави на място в РЗИ Смолян следната информация:
 • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
 • копие на  документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
 • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.

 
20 May 2022
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.05.2022 г. – 15.05.2022 г. – 17 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 15 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
16 May 2022

В дните от 10 до 13 май 2022г. над 180 жени се прегледаха за рак на гърдата и за заболявания на щитовидната жлеза в организираните прегледи от РЗИ и Ротари клуб – Смолян, които са част от инициативите за отбелязване на 70-та годишнина на здравната инспекция. Ехографските изследвания са  извършени от д-р Емилия Минчева и д-р Гинка Проданова, специалисти по образна диагностика от гр. София.

 
13 May 2022

Всяка трета неделя на месец май се отбелязва Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/ СПИН. Тази година инициативите ще преминат под мотото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме“. Целта е да се насочи общественото внимание отново към проблема СПИН, да се повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално преносими инфекции, да се мотивират хората за отговорно поведение към собственото си здраве и съпричастност и грижа към хората, живеещи с вируса.

РЗИ – Смолян ще отбележи деня, като даде възможност в дните от 11 до 20 май на всеки желаещ да направи безплатно и анонимно бърз тест за ХИВ, Хепатит В и С и Сифилис в лабораторията на инспекцията.

 
12 May 2022

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 16.04.2022 г. – 30.04.2022 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.04.2022 г. – 30.04.2022 г. – 8 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 5 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 Следваща >>