Gerb

НОВИНИ

 
27 Feb 2024

РЗИ – Смолян обявява литературен конкурс СМАРТ.АРТ – free {of} spirit сред учениците от 8 - 10 кл. на област Смолян. Темата, по която младежите могат да изпратят своите есе, стихотворение или разказ, е „БезАлкохолно“.

Фокус на конкурса е предотвратяването на ранната употреба на алкохол сред младите хора и отправяне на послание към връстниците за ползите от избора да не употребяват алкохол и да отложат пиенето за по-късна възраст.

Възможни насоки за работа:

- вреди от пиенето за тинейджъра

- какви са ползите да отложим употребата на алкохол за по-късна възраст

- как можем да се забавляваме, общуваме и да се изявим без алкохол

 
20 Feb 2024

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.02.2024 г. – 15.02.2024 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.02.2024 г. – 15.02.2024 г. – 1 брой.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 1 брой.
  4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
13 Feb 2024

Актьорът Александър Сано призовава за отговорна любов в кампанията на МЗ и РЗИ - Смолян за 14 февруари

Вече стартира вторият етап на Националната АНТИСПИН кампания, посветен на Празника на влюбените. Тази година мотото на Министерството на здравеопазването е „Отговорността е секси – използвай презерватив“ и има за цел да насърчи особено младите хора към безопасен секс. Лице на инициативата е актьорът Александър Сано, с чието участие е изготвен атрактивен рекламен клип. Видеото може да се види по местни телевизии и канали в социалните мрежи, както и в сайта на РЗИ – Смолян ТУК.

Ликът на известния артист краси също картички и плакати, които се разпространяват сред младежите на област Смолян по организация на Регионалната здравна инспекция и 13 клуба на Българския младежки червен кръст. Промотивните материали се придружават от над 1000 броя презервативи.

 

 
07 Feb 2024

Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления  и електронна форма на допълнително приложение по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

1335 – Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

1659 – Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

465 – Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;

 

 
05 Feb 2024

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.01.2024 г. – 31.01.2024 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.01.2024 г. – 31.01.2024 г. – 10 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 5 броя.
  4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 1 проба не отговаря по микробиологични показатели от с. Чала. РЗИ – Смолян издаде предписание до ведомството, експлоатиращо водоснабдителните съоръжения и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взетата контролна проба вода отговаря на нормативните изисквания.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Следваща >>