Gerb

НОВИНИ

 
07 Apr 2023
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.03.2023 г. – 31.03.2023 г. – 4 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 4 броя.
  4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
07 Apr 2023

1. Българска асоциация за закрила за пациентите

гр. Смолян, бул. „България” № 14, Корпус „Г“, тел.:0878777792, ел. адрес: ani_4o@abv.bg

Представител: Анита Младенова Чолакова

2. Сдружение за развитие на българското здравеопазване

гр. Смолян, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев №18, вх. В, ет.5, тел.: 0876743178, ел. адрес: smolian@bgpatients.org

Представител: Румен Методиев Узунов

 
05 Apr 2023

През 1948 година с основаването на Световната здравна организация, 7-ми април е определен за Световен ден на здравето. В България 7-ми април се отбелязва като Ден на здравния работник от 1964г., а от 2006 г. става професионален празник на работещите в здравеопазването – лекари, зъболекари, специалисти по здравни грижи, фармацевти и др. специалисти.

По случай професионалния  празник поздравявам всички работещи в здравеопазването за всеотдайния всекидневен труд, с който вдъхват сила, увереност и надежда.

Световният ден на здравето  цели да насочи вниманието към глобален здравен и социален проблем, който засяга цялото общество и го обявява с мотото за съответната година.  Тази година по повод своята 75-та  годишнина СЗО обръща внимание на своята стратегия „Здраве за всички“, която предвижда добро здраве за пълноценен живот в мирен, проспериращ и устойчив свят за всички хора. COVID-19 и други извънредни ситуации в здравеопазването, предизвикани от хуманитарни и климатични кризи, икономически ограничения и война налагат по-спешното ѝ изпълнение от държавите.

 

 
30 Mar 2023

Съгласно нормативните регламенти, необходимо е не по-късно от три месеца преди изтичането на определения в експертното решение срок, лицата да подадат заявление-декларация за редовно преосвидетелстване от ТЕЛК.
/бланката на заявлението за представяне на ТЕЛК е налична в раздел РКМЕ/ТЕЛК - https://www.rzi-smolyan.com/MD/md_rkme.html. Заедно със заявлението-декларация следва да бъде представена и медицинска документация, включваща:

  • Направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК - издава се в електронен вид, като на пациента се предоставя разпечатка в хартиен вид.
  • Медицинска документация от последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, доказваща здравословното състояние, включително заверени копия на медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации от специалисти          
 
17 Mar 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.03.2023 г. – 15.03.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.03.2023 г. – 15.03.2023 г. – 13 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя.
  4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 2 проби не отговарят по микробиологични показатели от с. Мъглища, с. Изгрев. РЗИ – Смолян издаде предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземат контролни проби води.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 Следваща >>