Gerb

НОВИНИ

 
13 Jul 2018

Приемът на разнообразна и балансирана храна при децата от 1 до 3-годишна възраст е от важно значение за ускореното развитие и съзряване на всички органи и системи на организма им, особено на мозъка, имунната и храносмилателна система. Важен е и за здравето им като възрастни. До третата  година децата постепенно преминават към консумираната от цялото  семейство храна. Те развиват отношение към различните храни и започват да правят свой избор. Сладкият вкус е единственото вродено предпочитание при човека, поради което въвеждането на храни, чийто вкус не е сладък, трябва да започва от най-ранна детска възраст и да продължава непрекъснато. 

 
02 Jul 2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 13 броя – гр. Смолян (кв. Устово), с. Търън, с. Подвос, с. Влахово, с. Ровино, с. Баните, с. Оряховец, с. Давидково, с. Вишнево, с. Стърница, с. Дрянка, гр. Девин (кв. Настън), гр. Чепеларе. Причини за режима на водоснабдяване са продължителните валежи и замътване на изворите. Към днешна дата водоподаването е възстановено.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.06.18 г. – 30.06.2018 г. – 13 броя.
 
17 Aug 2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.08.18 г. – 17.08.2018 г. – 14 броя.
 
09 Aug 2018

И това лято Регионалната здравна инспекция в Смолян предоставя възможност на хората да проверят безплатно своя ХИВ – статус и да се изследват за сифилис чрез т.нар. „Бърз тест”.

 
02 Aug 2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.07.18 г. – 31.07.2018 г. – 16 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 20 броя.

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 Следваща >>