Gerb

НОВИНИ

 
04 Oct 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя (с. Орехово, с. Соколовци. Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.09.2019г. – 30.09.2019г. – 20 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 17 броя.
 
30 Sep 2019

С приближаването на есенно-зимния сезон идват  настинките, респираторните заболявания и разбира се и грипът. Около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз. Най-висока е смъртността при хората пад 65 година, като достига до 90% от смъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания. Установено е, че в България 70% от починалите от пневмония през последните 10 години са лица над 60г., което на фона на прогнозираното застаряване на населението на страната очертава значително социално значение на проблема.

 
18 Sep 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Орехово, гр. Рудозем – кв. Възраждане, с. Соколовци. Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.09.2019г. – 15.09.2019г. – 9 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 6 броя.
 
13 Sep 2019

От  години материално техническа база - на училищата в областта е добра и все по-малък е броят на издаваните от РЗИ предписания за здравно хигиенни мерки. От  осем предписания в края на миналата учебна година и две от предходната година за ремонт на помещения, физкултурни салони, санитарни възли покривна конструкция и осигуряване на ергономични столове в компютърна зала, към днешна дата са изпълнени седем:  две са с удължен срок до края на м. септември и ноември т.г., и  едно до м.октомври. 2020 г., поради неосигурени средства. В почти всички детски градини в нашата област са създадени много добри условия – сграден фонд, обзавеждане, отопление. 

 
08 Sep 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Орехово, с. Грохотно, гр. Рудозем – кв. Възраждане. Причина – намален дебит на водоизточниците. Към днешна дата е възстановено нормалното водоподаване на с. Грохотно, останалите населени места остават на режим).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 19.08.2019г. – 31.08.2019г. – 11 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 11 броя.

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 Следваща >>