Gerb

НОВИНИ

 
13 Dec 2023

Световна здравна организация съобщава, че за периода януари-септември 2023г. на територията на Европейския регион на организацията са установени общо 15 951 заболели от морбили, от които 15 239 сл. в държави извън ЕС: Казахстан (4 445 сл.), Турция (4 058 сл.), Русия (3 099 сл.), Киргистан (2 087 сл.) и др.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, през настоящата година се отчита нарастване на регистрираните случаи на морбили в държавите от ЕС. За сравнение, за периода януари-октомври 2023 г. са докладвани 1 429 заболели спрямо 60 за същия период на 2022 г. Най-много случаи са съобщени от Румъния (979 сл.), Австрия (157 сл.), Франция (106 сл.) и Германия (56 сл.).

През последния месец, по данни от медиите, в Румъния са регистрирани около 2 000 нови случая, част от които са хоспитализирани деца, поради тежко протичане. Това е довело до обявяване на национална епидемия и предприемане на мерки от страна на румънските здравни власти по имунизация на неваксинирани деца, вкл. и такива на възраст 9-11м.

 
06 Dec 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.11.2023 г. – 30.11.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Осиково - община Девин, с. Гълъбово и с. Малка Арда - община Баните. Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.11.2023 г. – 30.11.2023 г. – 23 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 13 броя.
 
30 Nov 2023

РЗИ реализира мащабна кампания под надслов „ХИВ вече не убива, стигмата – да!“

Световният ден за борба с ХИВ/СПИН - 1 декември е повод отново да насочим вниманието към повишаване на обществената информираност за ХИВ/СПИН, да мотивираме хората към отговорност за  собственото здраве и да насърчим редовното изследване за ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Във връзка с това РЗИ-Смолян организира мащабна информационна и мотивационна кампания под надслов: „ХИВ вече не убива, стигмата – да!“, включваща  обучения  сред уязвими групи от населението, гимназисти от гр. Смолян и региона, медицински и други  професионалисти, с отношение към инфектираните с ХИВ. Изготвени и преиздадени са 5 печатни материала за превенцията на ХИВ, предоставени в информационни пакети сред различните целеви групи. Проведени са 4 обучения сред 84 гимназисти от гр. Смолян и региона за дейности на принципа „връстници обучават връстници“.

 
30 Nov 2023

 „Хапчето против ХИВ“ и други новости в лечението и превенцията на инфекцията представи експерт от Checkpoint София по покана РЗИ

 

На 28 ноември, в навечерието на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция – Смолян, в партньорство с центъра за сексуално здраве Checkpoint София, организира експертна среща с мотото „ХИВ вече не убива, стигмата – да!“. На форума, открит от областния управител Захари Сираков, бяха поканени лекари и медицински сестри от лечебната сфера в региона, експерти от образованието и социалните услуги, и други професионалисти, работещи с уязвими групи от гражданството.

Лектор на събитието беше Александър Миланов, клиничен социален работник и консултант в Checkpoint София. Той представи актуални данни за разпространението на ХИВ в България:  до този момент установените лица са над 4200, а средният брой на новите случаи на година е около 250, мъжете са приблизително два пъти повече от жените. Около 94% от случаите на предаване на ХИВ става при сексуално общуване, като сред тях хетеросексуалните хора са значително повече от мъжете, правещи секс с мъже. В момента близо 2200 ХИВ-серопозитивни българи са на съвременна антиретровирусна терапия, която се осигурява безплатно от държавата по най-добрите стандарти за лечение.

 
21 Nov 2023

През седмицата 13-19.11. по данни от сентинелния надзор заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания/ОРЗ/ е 124,4 на 10 000. Регистрира се завишаване  и подем на  епидемичния процес. Най-засегнати са възрастовите групи 0-4 г. и 5-14 г. Продължава да циркулира и COVID-19 въпреки, че регистрираните случаи са малко. От 17ноември т.г. отпадна изискването за задължителна изолация  и карантина на болни и контактните им.

Острите респираторни заболявания са най-масовите инфекции при човека. Причиняват се от различни вируси и бактерии, като основен дял в етиологията им заемат вирусите – грипни, аденовируси, респираторно-синцитиален вирус, парагрипни вируси, някои ентеровируси, риновируси, коронавируси и др.

Проявяват се с клиника  типична за остра инфекция на дихателната система – остро начало, повишена температура, главоболие, адинамия, общо неразположение , хрема и кашлица.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Следваща >>