Gerb

НОВИНИ

 
10 Oct 2019

През месец октомври тази година стартира Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, чиято цел е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Обичайно възрастните хора живеят сами или в малки населени места и се нуждаят от превантивни дейности от здравен характер. Първоначално патронажната грижа ще бъде предоставяна за срок от една година по области и общини на територията на Република България за лица на възраст над 65 години, лица с валидно експертно решение на ТЕЛК, лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

 
18 Dec 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.12.2019г. – 15.12.2019г. – 5 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 5 броя.
 
06 Dec 2019

От 9 до 13 декември 2019 г. ще се проведе декемврийската кампания „Седмица на отворени врати" в изпълнение на дейностите по Националната програма за превенция  и контрол на туберкулоза в България. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ - Смолян организира безплатни прегледи за туберкулоза.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката й са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

 
02 Dec 2019
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.11.2019г. – 30.11.2019г. – 13 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 10 броя.
 
22 Nov 2019

Днес в сградата на Регионална здравна инспекция Смолян служители на различни институции изказаха своята подкрепа на инициативата на МЗ и БЧК за донорство. Обединени от вярването, че този хуманен акт може да спаси не един човешки живот тук бяха представители на Областна администрация, Районна здравно осигурителна каса, Спешна медицинска помощ и 101ви алпийски отряд. Младежи от български червен кръст, водени от председателя на организацията, раздадоха на всички присъстващи донорски карти.

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 Следваща >>