Gerb

НОВИНИ

 
06 Oct 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 18.09.2023 г. – 30.09.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Осиково - община Девин, с. Гълъбово и с. Малка Арда - община Баните. Причина – намален дебит на водоизточниците. За с. Малка Арда водоподаването се осъществява през ден за долна и горна махала на селото.).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.09.2023 г. – 30.09.2023 г. – 12 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 7 броя.
 
29 Sep 2023

Сърдечносъдовите заболявания са убиец номер едно, но 80% от смъртните случаи са предотвратими, ако живеем здравословно

На 29 септември, Световен ден на сърцето, РЗИ ще проведе безплатно измерване на артериално налягане. Акцията ще се състои пред здравната инспекция (или във фоайето при лошо време) от 10 ч. до 13 ч., а целта е да се включат повече хора в активна възраст, които не следят системно стойностите на кръвното си налягане. Дошлите ще имат възможност да установят личния риск от артериална хипертония чрез попълване на скринингов тест и ще получат печатни материали със съвети за намаляване на въздействието на най-разпространените рискови фактори за сърдечносъдови болести. Насърчаването на здравословния живот от юношеска възраст е акцент и в информационна кампания в гимназиалните училища на областта. Мотото сред младите хора е „Пази сърцето си от неприятности!“ с идеята, че никога не е твърде рано да започнем да се грижим за „най-важния мускул” в нашето тяло.

 
26 Sep 2023

Имунизационният кабинет при РЗИ – Смолян ще работи само в сряда във времето от 15:00 ч. до 17:00 ч. Необходимо е желаещите да се ваксинират срещу COVID-19 да се запишат предварително на тел. 0301 58940 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации за ваксинация срещу COVID-19 през предстоящия есеннo-зимен сезон, която се препоръчва за:

 • Лица на възраст на и над 60 години ;
 • Лица с хронични заболявания (напр. диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и др.), независимо от възрастта;
 • Имунокомпрометирани лица (напр. лица с HIV, трансплантирани и др.), вкл. имунокомпрометирани деца на и над 6 месеца;
 • Бременни жени;
 • Медицински персонал;
 • Потребители и персонал на социални институции.
 
20 Sep 2023

Започна ежегодната кампания за поставяне на силанти на първите постоянни дъвкателни зъби на децата от 5 до 8 годишна възраст. Тя ще протече в рамките на три месеца (1 септември – 30 ноември) и се провежда по „Националната програмата за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст“. Процедурата е безплатна в периода на инициативата, напълно безболезнена е и има за цел да предотврати кариеси по най-уязвимите зъби на малчуганите.

Първите постоянни молари пробиват най-рано от постоянните дъвкателни зъби. Особеностите на дъвкателните повърхности, задържането на зъбна плака, незавършената минерализация и незатвърдените навици за устна хигиена при децата на тази възраст са предпоставки за развитие на кариес непосредствено след пробива на тези зъби. Поставянето на силанти върху техните дълбоки ямки и фисури е най-ефективната профилактична мярка. Проучвания доказват, че силантите са 100% ефективни в предотвратяването на разрушаването на дъвкателните повърхности. Поставянето им е бързо, лесно и щадящо за детето, и може да спести страданието, свързано с пломбирането на зъбите.

 
20 Sep 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.09.2023 г. – 17.09.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Осиково - община Девин, с. Гълъбово и с. Малка Арда - община Баните. Причина – намален дебит на водоизточниците).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.09.2023 г. – 17.09.2023 г. – 12 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 4 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Следваща >>