Gerb

НОВИНИ

 
30 Mar 2023

Съгласно нормативните регламенти, необходимо е не по-късно от три месеца преди изтичането на определения в експертното решение срок, лицата да подадат заявление-декларация за редовно преосвидетелстване от ТЕЛК.
/бланката на заявлението за представяне на ТЕЛК е налична в раздел РКМЕ/ТЕЛК - https://www.rzi-smolyan.com/MD/md_rkme.html. Заедно със заявлението-декларация следва да бъде представена и медицинска документация, включваща:

 • Направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК - издава се в електронен вид, като на пациента се предоставя разпечатка в хартиен вид.
 • Медицинска документация от последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, доказваща здравословното състояние, включително заверени копия на медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации от специалисти          
 
17 Mar 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.03.2023 г. – 15.03.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.03.2023 г. – 15.03.2023 г. – 13 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 2 проби не отговарят по микробиологични показатели от с. Мъглища, с. Изгрев. РЗИ – Смолян издаде предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземат контролни проби води.
 
17 Mar 2023

На 24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата. По този повод Министерството на здравеопазването обявява „Седмица на отворените врати“. В периода 21 – 24 март 2023 г. гражданите на област Смолян имат възможност да посетят Пневмофтизиатричния кабинет в смолянската болница със завеждащ д-р Юлияна Лазарова. По информация на МБАЛ „Братан Шукеров“ прегледите за туберкулоза ще се провеждат между 8:00 и 15:30 часа и са напълно безплатни, включително и за неосигурените лица. На всеки пациент се назначава и проба манту, а при необходимост и допълнителни изследвания – рентгенова снимка и изследване на материал за туберкулозни бактерии. Инициативата се провежда в изпълнение на задачите на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата (2021 – 2025 г.) и цели да повиши информираността относно инфекциозното заболяване, и да даде достъп до здравни услуги, включително и на чужди граждани, като пристигащите от Украйна.

 
10 Mar 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 16.02.2023 г. – 28.02.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.02.2023 г. – 28.02.2023 г. – 7 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 6 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
21 Feb 2023

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.02.2023 г. – 15.02.2023 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.02.2023 г. – 15.02.2023 г. – 16 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 15 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.

<< Предишна ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... Следваща >>