Gerb

НОВИНИ

 
05 Sep 2022
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Вълчан дол, община Баните. Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.08.2022 г. – 31.08.2022 г. – 2 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 3 броя.
 
29 Aug 2022
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (с. Вълчан дол, община Баните. Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.08.2022 г. – 15.08.2022 г. – 16 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 17 броя.
  4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
25 Aug 2022

Уведомявамe Ви, че от 26.08.2022 г. – 05.09.2022 г. се преустановява дейността на ОЛКК към „Медицински център Мадан“ ООД, гр. Мадан.

Лекуващите лекари следва да пренасочват пациентите за освидетелстване към състава на ОЛКК към „Медицински център - Смолян“ ООД гр. Смолян, и „ДКЦ-Смолян“  ЕООД гр. Смолян, съгласно Заповед № РД-02-4/18.01.2022 г. на Директора на РЗИ.

 
19 Aug 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО  НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

С цел улесняване на достъпа на гражданите до своевременна диагностика на COVID-19 чрез изследване с бързи антигенни тестове, от 22 август 2022 г. (понеделник) безплатно тестване на всички желаещи лица ще се извършва, както следва:
1. В Регионална здравна инспекция – Смолян, гр. Смолян, бул. „България 26“, всеки делничен ден от 10:00ч. до 12:00ч.

2. Във филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ в населените места: гр. Златоград, гр. Девин, гр. Рудозем,   гр. Чепеларе, с. Баните, гр. Доспат, гр. Мадан, гр. Неделино.

 
18 Aug 2022

З А П О В Е Д

№ РД-01-121

Смолян, 18.08.2022 г.

На основание чл. 9, т.1 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции във  връзка с т.7 от Заповед РД-01-397/17.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването и промяна в срока на задължителната изолация в домашни условия или в лечебно заведение за болнична помощ на лицата, болни от и заразоносители на COVID-19 от 10 дни на 7 дни, както  и промяна в срока на задължителната карантина на всички близки контактни на лица болни от и заразоносители на COVID-19 от 7 на 5 дни по реда на чл.61 ал.7 от Закона за здравето,  предвид наличието на издадени предписания със срок на задължителна изолация от 10 дни и задължителна карантина за срок от 7 дни на територията на Област Смолян, които не са изтекли към настоящия момент,

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... Следваща >>