Gerb

НОВИНИ

 
14 Sep 2021

След извършени 60 проверки в края на миналата учебна година за оценка състоянието на училищата, на 5 са издадени предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания до новата 2021/22 учебна година. Най-често те са за ремонт на санитарни възли; освежаване на класни стаи, кабинети, коридори, физкултурни салони и съблекални към тях; подмяна на амортизирана учебна мебел и подова настилка, и др. При осъществения контрол от РЗИ-Смолян до 13.09.21 година е установено изпълнението на предписанията в 4 учебни заведения. Само в едно училище не са приключили с  предписаните мероприятия поради проблеми с документацията и срокът им е удължен с една година.

Учебните заведения са готови да започнат присъствено обучение и на ръководствата са дадени насоки за създаване на условия за спазване на противоепидемични мерки, публикувани на сайта на МОН. Инспектори на РЗИ-Смолян ще контролират спазването им след старта на новата учебна 2021/2022 година.

 
14 Sep 2021

Заповедта на МЗ за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България е обновена и удължена до 30.11.2021 г.

За влизане в РБългария БЕЗ налагане на задължителна карантина е необходимо да представите:

        1. Документ за завършен ваксинационен курс ИЛИ документ за преболедуване

        ЗАЕДНО с

        2. Отрицателен PCR от последните 72 часа, преди влизане в страната

  • Българските граждани които представят само един от документите (ваксина/документ за преболедуване, или PCR), се поставят в карантина 10 дни. Карантината се отменя при представяне на негативен PCR направен до 24 часа след пристигане в РБългария.
  • Българските граждани които НЕ представят нито един документ, се поставят под карантина за 10 дни без право на отмяна.
  • Децата между 12-18 г. се допускат с PCR и без карантина. Ако влязат без PCR, се налага карантина която може да бъде отменена с отрицателен PCR до 24 часа.
  • Децата под 12 г. се допускат в РБългария без изискване за тест и не подлежат на карантина.
 
10 Sep 2021

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Профилактичният преглед и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори с НЗОК.

 
10 Sep 2021

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 16.08.2021 г. – 31.08.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 6 броя (с. Осиково, община Девин; с. Гълъбово, с. Вълчан дол, община Баните; с. Орехово, с. Проглед, община Чепеларе; с. Ерма река /долната част на селото и район Геоложка/, община Златоград.  Причина – намален дебит на водоизточниците).
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.08.2021 г. – 31.08.2021 г. – 5 броя.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 4 броя.
 
01 Sep 2021

Изтъкнатият епидемиолог и микробиолог, консултант към Столична община - проф. Тодор Кантарджиев ще бъде на посещение в областния град по покана на Регионалната здравна инспекция, в партньорство с община Смолян и Областната организация на БЧК. В рамките на визитата ще бъдат проведени две информационни срещи. Целта е хората в областта да получат по-подробна информация за ползите от ваксинацията, ефективността и безопасността на ваксините и отговори на поставени въпроси, за да могат да вземат информирано решение. За работещите в сферите на здравеопазването, образованието, представители от общинските администрации срещата ще се състои в онлайн среда.

Гражданите могат да се срещнат с проф. Кантарджиев и да поставят въпросите си този четвъртък (02.09.21 г.) от 17:30 ч. на пл. „Свобода“ (Стар център) в гр. Смолян.

По време на събитието ще се проведе и анкетиране от доброволците на Областната организация на БЧК, част от съвместно проучване на нагласите към ваксинирането срещу Covid-19. То ще продължи до края на месец септември в цялата област, а желаещите могат да попълнят анкетата онлайн на следния линк: https://forms.gle/A1UhJj9wrmaGEszR7

<< Предишна ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 Следваща >>