Gerb

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция-Смолян, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица.

Преди да започнете електронно заявяване:

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
  3. Имате инсталиран Adobe Reader.

Списък с наличните електронни услуги